Oficjalna strona Fundacji Emanio Arcus. Poprawa bezpieczeństwa poprzez informację, edukację i profilaktykę

Stop Nielegalnym Radarom Ręcznym!

Obywatelski sprzeciw! Nie chcemy być mierzeni urządzeniami które nie spełniają wymogów prawnych w tym rozporządzenia Ministra. Żądamy wycofania nielegalnych radarów ręcznych Iskra-1 oraz Ultralyte LTI 20-20

Każdemu z nas, kto jest kierowcą z pewnością chociaż raz przydarzyło się przekroczyć dopuszczalną prędkość. Czy w każdym przypadku zwiększenie prędkości odpowiadało zmniejszeniu poczucia bezpieczeństwa?

W imieniu wszystkich kierowców zapraszamy do wsparcia petycji, która nie ma na celu zmniejszenia bezpieczeństwa a ograniczenie czerpania zysku z często niewinnych kierowców. Nie chcemy popierać piratów drogowych, jednak czy karanie mandatami za pomiar prędkości wykonywany nieprecyzyjnym sprzętem lub przez osoby odpowiednio nie przeszkolone do ich używania jest właściwe? Jest niesprawiedliwe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych:

  • 5.1. Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać wskazanie pojazdu, którego prędkość została zmierzona.
  • 5.1. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, powinno być spełnione również w przypadku, gdy wykonuje się pomiar prędkości pojazdu jadącego w grupie pojazdów, lub w przypadku, gdy pojazd ten wymija, omija lub wyprzedza inny pojazd.

No więc wniosek jest prosty. Pomiary wykonywane przez funkcjonariuszy radarami Iskra-1 oraz Ultralyte LTI 20/20 (fotoradar laserowy) są niezgodne z prawem. Jeśli nie ma identyfikacji pojazdu, skąd mamy wiedzieć że to właśnie nasz pojazd został zmierzony w kolumnie pojazdów? Musimy zdać się na zeznania funkcjonariusza PAŃSTWOWEGO, które często są sprzeczne z naszymi.

Radar Iskra-1 nazywany także fotoradarem lub suszarką jest produkowany przez rosyjską firmę Simicon. Od wielu lat znajduje się na wyposażeniu polskiej policji (obecnie ok. 620 sztuk). Mają nadajnik i odbiornik fal oraz elektroniczny wyświetlacz informujący policjanta o zmierzonej prędkości. Policjanci mogą wybrać zasięg dokonywanego pomiaru: 300, 500 lub 800 metrów. Jeżeli droga jest pusta, a urządzenie skierowane jest na jedyny samochód to Iskra nie powinna sprawiać większych kłopotów. Jednak problem zaczyna się, gdy na drodze znajduje się kilka pojazdów. Emitowana przez urządzenie wiązka fal jest na tyle duża, że nie celuje ona jedynie na kontrolowane auto, a wyłapuje te, które jedzie z NAJWIĘKSZĄ prędkością. Z niezależnych badań dziennikarskich wynika, że pomiar wykonywany na stojącym samochodzie z odpalonym silnikiem wskazywał nawet kilkadziesiąt km/h.  Dlaczego więc dalej takie absurdy mają miejsce? Ręczny radar laserowy nie jest legalny i dobry tylko dlatego że jest laserowy.

Iskra przegrywała już wielokrotnie. Sędziowie często stają po stronie oskarżonego(przykładowe wyroki poniżej).  Jednak nie zawsze. Czasami sprawa zostaje rozpatrzona w trybie zaocznym. Bez naszych zeznań, bez powiadamiania nas że tak owa się odbędzie zostaje ogłoszony wyrok. O tym mówiliśmy w naszym studiu Anuluj Mandat http://bezpiecznapodroz.org/anuluj-mandat-odmowa-mandatu-a-sprawa-sadowa

http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl/content/$N/152515000002006_IV_Ka_000112_2014_Uz_2014-06-03_001

tu znajdziesz porady w anuluj-mandat oraz anuluj-dług http://bezpiecznapodroz.org/kategoria/studio

Stop SUSZARKOM, petycja o wycofanie mierników ISKRA 1 i innych bez rejestrowania mierzonego pojazdu.

Akcja Społeczna Bezpiecznapodroz.pl
Adresat:
p. Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

p. Jan Piechota
Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji

Petycja w sprawie wycofania z użytku nielegalnych urządzeń do pomiaru prędkości Iskra-1 oraz Ultralyte LTI 20-20

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący!
Działając na podstawie ustawy z 11 lipca 2014 roku o „petycjach” (Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 1123) wnosimy na Panów ręce petycję w sprawie wycofania z użytku nielegalnych urządzeń do pomiaru prędkości Iskra-1 oraz Ultralyte LTI 20-20. Wspomniane urządzenia nie spełniają wymogów zapisanych w rozporządzeniu z dn. 17 lutego 2014r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. (§5 pkt 1) Przypominamy, że konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać wskazanie pojazdu, którego prędkość została zmierzona, jednak żadne z tych urządzeń (Iskra-1 oraz Ultralyte LTI 20-20) takiej funkcji nie posiada. Mimo to uzyskały one zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar, ale w ściśle ograniczonym zakresie.
Wspomniane wyżej wadliwe urządzenia, zamiast służyć poprawie bezpieczeństwa służą jedynie wymuszaniu na kierowcach dodatkowych, niekonstytucyjnych, bezprawnych danin.
Większość orzeczeń w takich sprawach jest bezwzględna – stosowanie wspomnianych urządzeń jest bezprawna. Niestety, zdarzają się przypadki, gdy sąd wydaje decyzję sprzeczną z prawem i sprawiedliwością orzekając wbrew oczywistym faktom.
Nader często zdarza się również, że kierowcy ukarani mandatem karnym wystawionym na podstawie wadliwych wskazań wspomnianych wcześniej urządzeń regulują należności. A to zdaje się wypełniać znamiona przestępstw z art. 286 kodeksu karnego, 191 kodeksu karnego oraz 282 kodeksu karnego.
Naszym celem nie jest wspieranie piratów drogowych, naszym celem jest wspieranie wszelkich działań służących cywilizowaniu zachowań na drodze oraz poprawie bezpieczeństwa, ale nigdy za cenę łamania przepisów prawa i poczucia sprawiedliwości.

Z poważaniem

Zespół Bezpiecznej Podróży

[signature]

9147 podpisów

Podziel się tym ze znajomymi:

   

Akcja Społeczna Bezpiecznapodroz.pl

  1. Minister Joachim Brudziński

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

  1. Jan Piechota

Przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Petycji

Kancelaria SEJMU ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa

Petycja w sprawie wycofania z użytku nielegalnych urządzeń do pomiaru prędkości Iskra-1 oraz Ultralyte LTI 20-20

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący!

Działając na podstawie ustawy z 11 lipca 2014 roku o „petycjach” (Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 1123) wnosimy na Panów ręce petycję w sprawie wycofania z użytku nielegalnych urządzeń do pomiaru prędkości Iskra-1 oraz Ultralyte LTI 20-20. Wspomniane urządzenia nie spełniają wymogów zapisanych w rozporządzeniu z dn. 17 lutego 2014r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. (§5 pkt 1) Przypominamy, że konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać wskazanie pojazdu, którego prędkość została zmierzona, jednak żadne z tych urządzeń (Iskra-1 oraz Ultralyte LTI 20-20) takiej funkcji nie posiada. Mimo to uzyskały one zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar, ale w ściśle ograniczonym zakresie.

Wspomniane wyżej wadliwe urządzenia, zamiast służyć poprawie bezpieczeństwa służą jedynie wymuszaniu na kierowcach dodatkowych, niekonstytucyjnych, bezprawnych danin.

Większość orzeczeń w takich sprawach jest bezwzględna – stosowanie wspomnianych urządzeń jest bezprawna. Niestety, zdarzają się przypadki, gdy sąd wydaje decyzję sprzeczną z prawem i sprawiedliwością orzekając wbrew oczywistym faktom.

Nader często zdarza się również, że kierowcy ukarani mandatem karnym wystawionym na podstawie wadliwych wskazań wspomnianych wcześniej urządzeń regulują należności. A to zdaje się wypełniać znamiona przestępstw z art. 286 kodeksu karnego, 191 kodeksu karnego oraz 282 kodeksu karnego.

Naszym celem nie jest wspieranie piratów drogowych, naszym celem jest wspieranie wszelkich działań służących cywilizowaniu zachowań na drodze oraz poprawie bezpieczeństwa, ale nigdy za cenę łamania przepisów prawa i poczucia sprawiedliwości.

 

Z poważaniem

/ imię i nazwisko /